top of page
LogoKV.png

Normes

1. Normativa general:

Els atletes es comprometen a respectar la normativa esportiva vigent i per a cada prova del Challenge du Vallespir Sud Canigó 2020.
L’incompliment de les regles establertes per l’organitzador de cada esdeveniment comportarà automàticament la degradació del pilot per a l’esdeveniment en qüestió.

2. Dopatge:
Qualsevol corredor que hagi estat objecte d’una prova positiva durant l’any, serà automàticament rebaixat de la prova i de la classificació provisional o final del Challenge Vallespir Sud Canigó 2020 i no podrà participar en la resta de proves del Challenge Vallespir Sud Canigó 2021.

3. Nombre d'esdeveniments:

El Challenge Vallespir Sud Canigó reuneix 6 esdeveniments: 5 clàssics + 1 final.

Tots els atletes classificats com a mínim en una prova + final podran reclamar ser classificats al Challenge Vallespir Sud Canigó 2020.
Es comptaran tots els resultats per a la classificació final del repte.

5. Calendari:
Els esdeveniments del Challenge Vallespir Sud Canigó 2019 són:


1: 11 d'abril: Trail du Belmaig (Arles sur Tech)
2: 31 de maig: Vallespir Skyrace (Amélie les Bains)
3: 11 de juny: Cami Ramader loop (Lamanère)

4 de juliol: 26: Trail del Mont Capell (St Laurent de Cerdans)

5 de setembre: 6: Col d'Ares Trail (Prats de Mollo la Preste)

6 de novembre: 7: Quilòmetre vertical de Belmaig (Arles sur Tech) [Final]

6. Distribució de punts:

-Els primers 48 atletes masculins i les primeres 24 atletes femenines de cada prova obtindran els següents punts. (Cf: taula)

-La distribució de punts es farà de manera diferent entre homes i dones donada la diferència de participació en M / F observada durant els dos darrers anys en el repte.
-Els punts de tots els participants a la final es beneficiaran d’una prima del 20%.

- En el cas que la participació general en una prova no superi els 80 pilots inclosos, els punts per a tots els classificats es dividiran per 2 per a tots els participants

En cas d’empat final, es decidirà els atletes:

-1: pel seu millor lloc a la final del Challenge Vallespir Sud Canigó 2020.

-2: pel seu millor lloc en una ronda del Challenge Vallespir Sud Canigó 2020.
-3: per la seva data de naixement (els més joves obtindran el millor lloc)

7. Dotació de la classificació final:

-La 5a i la 5a de les 2 categories individuals (scratch masculí, scratch femení) de la classificació final, al final de les sis proves, rebran les següents dotacions:

A més, cal saber-ne més.

                                   

Homes dones


1r / 1r Scratch 800 € 800 €


2n / 2n Scratch 500 € 500 €


3r Scratch 300 € 300 €


4t Scratch 200 € 200 €


5è Scratch 100 € 100 €

A més, cal saber-ne més.

-La primera de les categories següents rebrà una dotació (no acumulable amb les dotacions Scratch). El rànquing del repte no tindrà en compte el canvi de categoria de l'1 de novembre:

                               Homes dones

1r / 1r Junior / Espoir Junior / Espoir

1r / 1r V1 V1

1r / 1r V2 V2

1r / 1r V3 V3

1r / 1r V4 V4

-Tots els participants a la Final del Challenge Vallespir Sud Canigó 2020 rebran un premi tècnic tèxtil.
!!! NB !!! : La inscripció a la final serà possible segons disponibilitat.
Els atletes classificats al Challenge Vallespir Sud Canigó 2020 tindran prioritat per a aquesta inscripció.

És imprescindible que els classificats estiguin presents al podi final per rebre la seva recompensa.

A més, cal saber-ne més.

8. Comunicació i seguiment del repte:

-Les pàgines de comunicació oficials i el seguiment de classificacions, curses i reptes es duran a terme a:

.Facebook: www.facebook.com/vallespirsudcanigo

Lloc web: www.vallespir-sudcanigo.com

9. Cobertura de fotografies, TV, vídeos i drets:
Qualsevol competidor renuncia expressament al dret d’imatge durant el Challenge Vallespir Sud Canigó 2020, ja que renuncia a qualsevol recurs contra l’organitzador i els seus socis aprovats per l’ús que es faci de la seva imatge.

CNIL:
D’acord amb la Llei de protecció de dades del 6 de gener de 1978, teniu dret a accedir i rectificar les vostres dades personals. A través de nosaltres, és possible que se us demani que rebeu propostes d'altres empreses o associacions. Si no ho desitgeu, només ens heu d’escriure indicant el vostre nom, nom, adreça completa.

bottom of page